Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Wydziały Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

 

Siedzibą Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego jest Warszawa. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i Marketing. W ciągu prawie 20 lat funkcjonowania powstały dwa Wydziały w Warszawie: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Krakowie, Elblągu, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Aktualnie Szkoła prowadzi nauczanie na nastepujących kierunkach: Architektura i urbanistyka, Gospodarka przestrzenna, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie.

W Warszawie działają dwa wydziały:

- Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Zarządzania w Warszawie. Prowadzi studia I stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dzienny) i niestacjonarnym (zaoczny) na kierunkach: gospodarka przestrzenna, pedagogika, zarządzanie, (w organizacji: administracja). Uczelnia prowadzi również studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna. Ponadto prowadzone są studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) dwuletnie uzupełniające studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie.

Uczelnia posiada także Wydziały Zamiejscowe:

- Wydział Zamiejscowy w Chełmie – kierunki: zarządzanie – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), (w organizacji: pedagogika)

- Wydział Zamiejscowy w Elblągu – kierunki: zarządzanie – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

- Wydział Zamiejscowy w Krakowie – kierunki: pedagogika, turystyka i rekreacja, zarządzanie – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

- Wydział Zamiejscowy w Opolu – kierunek: stosunki międzynarodowe  – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

- Wydział Zamiejscowy w Zabrzu - kierunek: pedagogika (w organizacji) – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest założycielem Uczelni Jańskiego w Łomży, dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży – kierunki: pedagogika,  zarządzanie  – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).
 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołe Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.