Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to jeden z kierunków, który cieszy się największym zainteresowaniem wśród współczesnej młodzieży przede wszystkim z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter. Studia  mają za zadanie przygotować wysoko wykwalifikowaną kadrę, zdolną do  dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na nowe zjawiska społeczne, zarówno w małych, jak i wielonarodowych jednostkach organizacyjnych współczesnej Polski i świata.
 
Nasza Uczelnia proponuje oryginalny program, który kładzie nacisk na kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, komunikacyjnych i negocjacyjnych, myślenia systemowego i interdyscyplinarnego, kompetencji i skuteczności w działaniu, predyspozycji organizatorskich, menadżerskich i przywódczych.
 
Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe stanowić będą profesjonalną kadrę potrafiącą świadomie i twórczo adaptować do polskich warunków demokratyczne standardy krajów zachodniej demokracji, ale równocześnie pielęgnować i rozwijać te wartości kultury, które są dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej i społecznej. Dzięki połączeniu wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, doskonale będą rozumieć mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobędą umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej,  komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.
 


Myślisz o pracy w dużej międzynarodowej korporacji? Pragniesz realizować się zawodowo w instytucjach finansowych, organach administracji państwowej, samorządowej czy europejskiej? Chcesz pracować w organizacjach międzynarodowych lub w służbach dyplomatycznych?

 

 

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów.

 


Wybierz STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w Jańskim!

 Wydział Zamiejscowy w Opolu