Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

16 czerwca 2008 roku odeszła od nas do Domu Pana....Iwona Piotrowicz - osobowość która nadawała ton przemian w Szkołach Jańskiego

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

315_16_czerwca_2008_roku_odeszla_od_nas_do_domu_panaiwona_piotrowicz_osobowosc_ktora_nadawala_ton_przemian_w_szkolach_janskiego

 

Iwona Piotrowicz,

Wicekanclerz

Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

 

 

Chcemy przybliżyć społeczności akademickiej jej postać.
Jaka była?
Była człowiekiem sukcesu.
Miała jasno wytyczone cele perspektywiczne, do których starała się dążyć.
Była ambitna, wytrwała, nie bała się nowych wyznań, z entuzjazmem podchodziła do zmian, postrzegała je jako szanse na zmianę zastanej rzeczywistości i kreowanie nowej.
Była menedżerem naszej Uczelni, zarządzała finansami, wdrażała nowe rozwiązania i technologie. To dzięki jej ciężkiej pracy udało się osiągnąć tak wiele.
Cały swój czas poświęcała Szkole, współtworzyła jej misję, i opracowywała strategie i koncepcje zarządzania.
Pomimo młodego wieku współuczestniczyła w procesie zarządzania Szkołą, była członkiem Konwentu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.
Kiedy przyjeżdżała do Łomży zawsze była uśmiechnięta, serdeczna, spokojna. Bardziej pamiętała o innych niż o sobie.
(WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Łomży)

 

Z bólem żegnamy Panią Wicekanclerz Iwonę Piotrowicz, która odeszła od nas w wieku 33 lat do Domu Pana.
Swoją doskonałą organizacją pracy dała nam przykład, że niektórych zadań nie można odkładać na później, lecz zawsze należy być gotowym na spotkanie Pana.
Jej najbliższej Rodzinie składamy nasze kondolencje płynące z głębi serc.
(Wydział Zamiejscowy w Opolu)


 
Byłaś wśród nas - Iwona Piotrowicz - człowiek, który wyrósł ze Szkoły im. Bogdana Jańskiego
Do dziś pamiętamy Twój głos. Byłaś bardzo cenionym człowiekiem. Zawsze potrafiłaś stawiać czoła trudnym problemom. Mówiłaś ja muszę zrobić jeszcze to... Ja muszę tamto... Pracowałaś ciężko, a Twoja charyzma i mądrość życiowa była dla nas przykładem.
Swoją postawą i stosunkiem do tego co robiłaś nauczyłaś nas większego zaangażowania w sprawy Kościoła a przede wszystkim w dobro drugiego człowieka. Twoja obecność wśród nas, którzy mieliśmy okazję pracować razem z Tobą, znaczyła dla nas wszystkich bardzo wiele.
Odeszłaś - mamy jednak nadzieję, że nie na zawsze. Rozłąka jest bolesna, ale tak chciał Pan, musimy pogodzić się z Jego wolą. Doceniamy Twój wkład w tworzenie Szkół im. Bogdana Jańskiego, Twoją niezmienną życzliwość, Twój ciepły uśmiech oraz Twoją nieocenioną pomoc w wielu sprawach codziennego życia.
(Wydział Zamiejscowy w Chełmie)

 

Iwona Piotrowicz - Wicekanclerz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, była z nami przez te wszystkie najtrudniejsze lata formowania się naszych Szkół; wnosząc na każdym kroku uśmiech i wyciągniętą do pomocy dłoń. Całym swoim życiem dawała świadectwo głębokiej wiary w Boga i w sens istnienia. Zdumiewała nas jej ogromna siła w dążeniu do realizacji postawionych celów, do wytyczania ścieżek, którymi należy kroczyć. Mino młodego wieku tak wiele udało się jej osiągnąć, tak wiele zrobić. Odeszła od nas po nagłej, niespodziewanej chorobie, pozostawiając po sobie smutek, głęboki żal, zadumę nad tym, że wszystko ma swój początek i koniec.
Zarząd, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży łączą się w bólu z całą "Rodziną Jańskiego" żegnając bliskiego nam przyjaciela.

(WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Łomży)

 

 

Pracownicy i studenci Wydziału krakowskiego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego żegnają Panią Wicekanclerz Iwonę Piotrowicz, która przeszła do Domu Ojca Niebieskiego, wdzięczni Bogu za jej świadectwo chrześcijańskiego, młodego życia w służbie dla naszej Uczelni i innym.
(Wydział Zamiejscowy w Krakowie)

 


Rozkwitłaś pięknym kwiatem na tej twardej spękanej ziemi.
Rozkwitłaś z uśmiechem, z pewnością, że jesteś i będziesz !
Gdy Bóg zerwał kwiat została pewność, że na tej twardej spękanej ziemi mogą rozkwitać kwiaty !
Tak piękne kwiaty.
(Wydziały Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie)

 

 

 

....Odeszła Pani Iwona Piotrowicz Wicekanclerz Szkoły Jańskiego, a przecież ....jeszcze tak niedawno (15 dni temu) jechaliśmy razem do Poznania aby odebrać przyznany naszej Uczelni certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Patrząc na Panią Iwonę widziałem, iż stojąc w grupie laureatów była po prostu szczęśliwa…
(Biuro marketingu)

 

 

Galeria: