Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Trwa rekrutacja na semestr zimowy 2018/19

Nie czekaj! Zapisz się już dziś!

REKRUTACJA ->
OFERTA EDUKACYJNA

Nasze atuty

Doświadczenie

Jesteśmy jedną z najstarszych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Działamy już 25 lat !

Wolne niedziele

Jesteśmy uczelnią, która jest przywiązaną do tradycji chrześcijańskiej i polskiej.

Kameralne grupy

Jeśli szukasz nauki w małych grupach i indywidualnego podejścia znajdziesz je u nas.

Bonifikaty i zniżki

Studiowanie i zdobywanie uprawnień w Jańskim jest na każdą kieszeń.

Zobacz film o kierunku Zarządzanie

Gdy w roku 1993 powstawała Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego jako swoje zdanie postawiła ona przygotowanie kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, które łączą profesjonalizm z chrześcijańską postawą społeczną. Z jednej strony uczelnia ma być miejscem formacji - używając słów samego Jańskiego - “człowieka zintegrowanego”, a z drugiej ma stanowić swoisty ośrodek życia katolickich środowisk świeckich: życia intelektualnego, społecznego i formacyjnego w szerokim sensie tego słowa. Tę wartość chcemy łączyć z szerokim wachlarzem możliwości formacji profesjonalnej i studiów zawodowych.

O naszej uczelni

Swoją misję staramy się realizować poprzez koncepcję uczelni-ośrodka, który postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby afiliowanych środowisk w różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego aktywnie na nie oddziałując. Elementem tych działań jest także animacja kulturotwórcza, kreująca wzorce zachowań, postawy i wartości wypływające ze Społecznej Nauki Kościoła oraz chrześcijańskiej koncepcji Uczelni SWBJ. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy, rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych naszego absolwenta. Priorytetem jest budowanie integralnego modelu kształcenia, łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolitym organizmie kultury akademickiej i organizacyjnej Uczelni. Uczelnia dzięki temu, że opiera się na tradycji chrześcijańskiej jest otwarta i dostępna dla ludzi o różnych światopoglądach uznających jej podstawowe zasady. Wyższa Szkoła Bogdana Jańskiego ma ambicje dostarczania studentom i słuchaczom wiedzy zawodowej i ogólnej pozwalającej absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy, ale także kompetencji umożliwiających zaangażowanie społeczne.

Oferta Edukacyjna

Zarządzanie studia I st.

Pedagogika studia I st.

Zarządzanie studia II st.

Studia podyplomowe

WARSZAWA

Zarządzanie studia I st.

Pedagogika studia I st.

Zarządzanie studia II st.

Pedagogika studia II st.

Studia podyplomowe

KRAKÓW

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Zarządzanie studia I st.

Pedagogika studia I st.

Zarządzanie studia II st.

Studia podyplomowe

ELBLĄG

Zarządzanie studia I st.

Pedagogika studia I st.

Zarządzanie studia II st.

Pedagogika studia II st.

Studia podyplomowe

ŁOMŻA

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Kontakt

#Jański

Jeśli masz jakieś pytania napisz, zadzwoń lub

odwiedź nas osobiście!

Biuro i dziekanat

ul. Chełmska 21a

00-724 WarszawaDziekanat

+48 228 512 890

Rekrutacja

+48 668 487 760

Rekrutacja

rekrutacja@janski.edu.pl

Godziny pracy dziekanatu:

wtorek-piątek: 8:00 – 18:00

sobota: 10:00 – 16:00